INSTALACE

 - elektroinstalace průmyslové, domovní

 - silnoproudé elektroinstalace

 - slaboproudé elektroinstalace

 - dodávka osvětlení včetně světelné studie

 - dodávka rozvaděčů, výměna, dovybavení

 - zřízení připojovacího místa

 - uzemňovací soustava

 - hromosvody

Cenovou nabídku Vám vypracujeme zdarma včetně návrhu nejvhodnějšího řešení.

Elektroinstalaci provádíme dle platných norem, dílo předáváme včetně revizní zprávy.

Objednávky a konzultace       + 420 731 110 361

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon